آموزش تخصصی برای کارکنان در یک کسب و کار می‌تواند نیازهای حال و  آینده را نیز رفع کند و تضمینی برای حل مشکلات باشد. بنابراین چنانچه کارکنان خوب آموزش ببینند بهتر می‌توانند در ارتقاء سطح کارایی سازمان سهیم باشند و بهتر میتوانند در عرصه پر رقابت کسب و کار پیشرو باشند. باید توجه داشت کارکنان در پرتو آموزش صحیح است که می‌توانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند.  مؤسسه حسابداری کسب و کار شیده در این راستا با ارائه خدمات تخصصی آموزشی توسط اساتید مجرب و خبره در خدمت شما می باشد.

این مؤسسه خدمات آمورشی ذیل را ارائه می نماید:

  • ارائه آموزش تخصصی امور حسابداری
  • ارائه آموزشهای تخصصی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
  • ارائه اموزش تخصصی نرم افزار های مالی و حسابداری
  • آموزش تخصصی ساخت داشبوردهای مدیریتی و آماری
  • اموزش تخصصی نیروهای انسانی شرکتها (تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی)

مؤسسه حسابداری کسب و کار شیده 

 ،  در کنار شما ، با شما ، تا موفقیت

برگزاری دوره های تخصصی ویژه بازار کار :

این مؤسسه با همکاری  مدرسه مسیرشغلی  مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی و مجتمع آموزشی فن و دانش اقدام به برگزاری دوره های تخصصی ویژه بازار کار نموده است. ضمناً به دانش آموختگان در پایان دوره از سوی مدرسه مسیر شغلی دانشگاه شهید بهشتی مدرک معتبر اعطا می گردد.

تلفن جهت هماهنگی و ثبت نام : ۰۲۱۲۸۴۲۸۰۸۲  داخلی ۱    

– حسابداری پایه (خدماتی)  , حسابداری بازرگانی و فروشگاهی  , حسابداری مالیاتی و نحوه تهیه اظهارنامه  , حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو  ,  حسابداری با نرم افزار سپیدار همکاران سیستم  ,  دوره تخصصی و آموزشی مدیریت مالی ,  دوره جامع ICDL بصورت کاربردی , دوره جامع اکسل مالی و اداری (مقدماتی و پیشرفته) ,  دوره جامع نرم افزار اکسس , اعطای مدرک رسمی