با گسترش روزافزون کسب و کارها و پراکندگی سطح فعالیتها و نیاز مدیران برای طبقه بندی اطلاعات و گزارشگیری های تخصصی و ایجاد ساختاری منظم و یکپارچه و….  استقرار یک سیستم مالی و اداری منسجم و متکی به استانداردها، امری ضروری می باشد.

موسسه حسابداری کسب و کار شیده در ضمینه های مشاوره ، تأمین الزامات سخت افزاری و نرم افزاری ، آموزش ، استقرار و پشتیبانی سیستمهای حسابداری، مالی و اداری به شما خدمات ویژه ای ارائه می دهد.

مؤسسه ما خدمات ذیل را درجهت استقرار سیستم ارائه می نماید:

  • طراحی و اجرای چرخه های مالی و حسابداری 
  • طراحی و پیاده سازی سیستمهای کنترل داخلی
  • طراحی و تهیه نرم افزارهای مالی و اداری متناسب با نیازهای شرکتها و فروشگاه ها 
  • طراحی و پیاده سازی سیستمهای بهای تمام شده 
  • طراحی و پیاده سازی سیستمهای انبار و انبارداری
  • تأمین الزامات سخت افزاری و نرم افزاری برای سیستمهای مالی و اداری
  • استقرار و نگهداری سیستم های مالی و اداری (انجام امور پشتیبانی)