اگر واقع بینانه به کسب و کار امروزی بنگریم در میابیم که بعد از مدیریت سازمان ، خدمات مالی و حسابداری اهمیت بسیار زیادی دارد. ثبت و نگهداری حسابها بصورت استاندارد و علمی می تواند باعث شود تا مدیریت درآمدها و هزینه ها به درستی صورت پذیرد تا بتوان از سرمایه و منابع در راستای اهداف کسب و کار استفاده نمود. 

موسسه حسابداری کسب و کار شیده مفتخر است تا با کادری متخصص و متعهد با شما همکاری و همیاری نماید تا با کمترین هزینه بیشترین بازدهی را از کسب و کار خود بدست آورید.

خدمات مالی و حسابداری که از سوی مؤسسه ما برای شما فراهم خواهد شد :

  • ثبت و طبقه بندی اسناد مالی بصورت حضوری و غیر حضوری
  • بستن حساب ها در پایان سال مالی (سیستمی و دفتری)
  • تهیه و تنظیم صورت های مالی اساسی 
  • تحریر دفاتر قانونی
  • ثبت اسناد معوقه و به روز رسانی حسابها
  • تهیه و تنظیم گزارشهای مالی برحسب نیازهای درون سازمانی و برون سازمانی
  • استقرار سیستم کنترل داخلی و انجام حسابرسی داخلی و ارائه نامه مدیریت
  • تجزیه تحلیل صورتها و رویدادهای مالی
  • انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول واستاندارد های حسابداری و ارائه گزارش به مدیریت
  • و …