نپرداختن مالیات و فرار مالیاتی در زمره جرایم اقتصادی است که مطابق با مفاد ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم مرتکبین جرم مذکور، ضمن پیگرد قانونی، جریمه ها و مجازات های مصرح در قانون از کلیه ی معافیت ها و بخشودگی ها محروم می گردند و به موجب ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ موارد عدم پرداخت مالیات، کتمان درآمد، ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی، عدم انجام تکالیف قانونی و عدم ارائه اسناد و مدارک درست و صحیح جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب و مرتکبان، حسب مورد به مجازات درجه شش محکوم می گردند .لذا موسسه حسابداری کسب و کار شیده با بهره مندی از کادری مجرب می تواند خدمات ارزنده ای به شما عرضه نماید.

خدمات مالیاتی و بیمه ای قابل ارائه به شما از طرف مؤسسه ما :

  • تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی
  • تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده
  • تهیه و تنظیم لیست مالیات حقوق و دستمزد 
  • تهیه و تنظیم لیست معاملات فصلی  (169 مکرر)
  • تهیه و تنظیم لوایح و دفاعیه های مالیاتی
  • ارائه خدمات مشاوره های تخصصی  مالیاتی
  • تهیه و تنظیم لیستهای بیمه ای 
  • ارائه خدمات مشاوره ای بیمه ای
  • و ….