در این دنیای رو به رشد  تغییرات زیادی باعث می گردد تا  کسب و کارها با ریسک شکست مواجه شوند، تغییراتی نظیر :
 • تحولات دیجیتال و تغییر نگرش و نیازهای مشتریان
 • هوشمندی مشتریان برای کسب منافع بیشتر
 • باریک شدن مرز بین صنایع و کسب و کارهای مختلف
 • پدیدار شدن فین تکها و استارتاپ های جدید و کسب درصد قابل توجه بازار رقابت
 • ورود به عرصه رقابتهای بین المللی و جهانی شدن
 • کم شدن حاشیه سود خدمات و تخصصی شدن خدمات
 • عدم تصمیم گیری مناسب و به موقع برای مدیریت ریسکها و ……
 • مؤسسه حسابداری کسب و کار شیده در این راستا خدمات ذیل را ارائه می نماید:

  • انجام خدمات مشاوره مالی و حسابداری
  • انجام پروژه های هزینه فایده
  • انجام طرح های توجیحی – بیزینس پلن BP
  • انجام خدمات و مشاوره توسعه ی بازار در محیط کسب و کار جدید
  • طراحی ، تهیه ، استقرار و نگهداری داشبورد تحلیل مشتریان ، درآمد، هزینه و …
  • بستر سازی و استقرار سیستم برای تهیه گزارشات تخصصی مدیریتی
  • انجام خدمات و مشاوره بازاریابی