کتاب هوش مالی (بر اساس رهنمودهای رابرت کیوساکی)

هوش مالی بخشی از هوش کلی ماست که براي حل مشکلات مالی از آن استفاده می کنیم. مشکلات مالی رایج در دنیاي امروز ، تطبیق نداشتن درآمدها و هزینه هاي زندگی، نداشتن خانه شخصی، بدهکاري، هزینه هاي ماشین، هزینه هاي بهداشتی و درمانی و… است که با استفاده از هوش مالی می توان آنها را برطرف کرد.

این هوش مالی است که به شما قدرت پیش بینی آینده را می دهد چرا که گستره دید شما را افزایش می دهد. این هوش مالی است که به شما قدرت انتخاب بهترین استراتژی در یک کسب و کار را می دهد و این هوش مالی است که در بحرانها می تواند عامل نجات یک کسب و کار یا یک سرمایه گذاری شود.

داشتن هوش مالی می تواند منجر به کاهش یا حتی حذف ریسک در سرمایه گذاری شود. مثلا دانستن روشهای تحلیل بازارهای مختلف و یا دانستن زمان خرید و فروش یک کالا یا محصول مانند مسکن که از زیر مجموعه های هوش مالی هستند می تواند به کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک زیادی بکند.

پول به تنهائی مشکلات مالی شما راحل نمی کند. تحصیلات هم مشکلات مالی راحل نمی کند. داشتن یک شغل هم مشکلات مالی را حل نمی کند. پس چه چیزي مشکلات مالی را حل می کند؟   جواب این سئوال ((هوش مالی)) است.

خرید این کتاب هزینه نیست ، بلکه یک سرمایه گذاری است.