تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق و هم‌سان‌سازی حقوق در سال ۱۳۹۷

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ماده ۱- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح…

0 دیدگاه

ضریب حقوق و حداقل و حداکثر دستمزد سال ۱۳۹۷ کارمندان ابلاغ شد

تصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶ اردیبهشت سال 1397 هیأت وزیران سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور هیات وزیران در جلسه ۵ اردیبهشت امسال به پیشنهاد مشترک…

0 دیدگاه