تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق و هم‌سان‌سازی حقوق در سال 1397

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ماده ۱- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح…

0 دیدگاه