ضریب حقوق و حداقل و حداکثر دستمزد سال 1397 کارمندان ابلاغ شد

تصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶ اردیبهشت سال 1397 هیأت وزیران سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور هیات وزیران در جلسه ۵ اردیبهشت امسال به پیشنهاد مشترک…

0 دیدگاه