هزینه های قابل قبول قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 148

هزینه های قابل قبول مالیاتیقانون مالياتهاي مستقيم - ماده 148ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل

دیدگاه‌ها برای هزینه های قابل قبول قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 148 بسته هستند

ضریب حقوق و حداقل و حداکثر دستمزد سال 1397 کارمندان ابلاغ شد

تصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶ اردیبهشت سال 1397 هیأت وزیران سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور هیات وزیران در جلسه ۵ اردیبهشت امسال به پیشنهاد مشترک…

0 دیدگاه

ابلاغ احکام مالیاتی قانون مالیاتی بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

بر این اساس در بند 2 تبصره 6 قانون بودجه امده است، محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد.-سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشول مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

0 دیدگاه