هزینه های قابل قبول قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 148

هزینه های قابل قبول مالیاتیقانون مالياتهاي مستقيم - ماده 148ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل

دیدگاه‌ها برای هزینه های قابل قبول قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 148 بسته هستند